Morild-logo

Reklame-blok

Følg os på Facebook og få de seneste nyheder....
horshauge.dk - Morildbogen

Generalforsamling 2016 - referat

Referat af Generalforsamling i Morild Borgerforening
(16 personer tilstede)

klokke-ref-generalforsamling-2016
1. Valg af dirigent; Jørn Andersen blev valgt.
2. Formandens beretning ved Martin Christensen:

Der er 85 personer der er medlem af borgerforening.
Der blev afholdt sankt hans bål, men der var ikke ret stor tilslutning.
Morild Marked blev afholdt, men festen blev aflyst da der kun var tilmeldt 32 til spisning.
I vintersæsonen har der været dameaftener som sædvanligt, dog er der kun 5 der deltager pt.
Der blev lavet juledekorationer til byens pensionister.
Der blev afholdt julefrokost d. 7/11, der var 38 der deltog.
D. 23/3 var der arrangeret en bowlingtur til Hjørring hvor vi var 17 der havde en dejlig aften.
Vores grill-aftener er startet, mød op og få en hyggelig aften.
Landsbyforum er et sted i kommunene hvor vi kan søge om penge til forskellige ting vi mangler. Vi har fælles repræsentant med Sæsing og Stenhøj. Vi vil søge om et telt. Vi regner med, at vi får et samarbejde op og stå med Stenhøj Borgerforening.
Morild Marked og Fest er aflyst i år, der der ikke er nogen der vil være med til, at arangere det. Vi mangler nogen der komme og give en hånd, så det ikke er de samme der skal afsted hele tiden.

sommerfest-2016
13. august afholdes der sommerfest, mere information kommer senere.

Vi har fået en hjertestarter, det koster 950 kr. om året at holde den ved lige. Vi har prøvet, at afholde et førstehjælpskursus, men der var ikke nok tilmeldte, derfor prøver vi igen til efteråret. Der skal være mellem 12 og 16 personer. Hjertestarteren bliver hængt op i vindfanget ved Villy Horshauge.

Græsslåning blev diskuteret lidt frem og tilbage, men det blev besluttet, at sælge prænetraktoren igen, eftersom den ikke bliver brugt. Der laves en budrunde hvor alle er velkomne til, at give et bud. Bjarne slår græsset på Plumbjergvej og ved byskiltet der. (BEMÆRK: Auktionen er afsluttet - se nærmere på borgerforeningens Facebook-side)

3. Kasserer Bente Jensen fremlagte revideret regnskab:
Morild Marked gav et overskud på 650,81 kr.
Borgerforeningens kasse havde et overskud på 3672,79 kr.
Det skyldes, at der ikke har været ret mange aktiviteter i år.

4. Kontingentet fastholdes til 100,- kr. pr. husstand og 50 kr. for enlige. Kan indsættes på kontonr. 7428 1025408 (husk adresse) eller betales kontant til Bente Jensen, Morildvej 340

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Valgt til bestyrelsen blev Martin Christensen, Thomas Helledie og Åse Jensen

7. Der blev valgt 2 suppleanter: Birte Christensen og Søren Jensen

8. Stig Christensen blev genvalgt som revisor

9. Anette Christensen blev genvalgt revisorsuppleant

10. Evt.
Der er nogen der har talt med formanden om, at man føler at onsdags-grill-aftener kun er for en lukket kreds.
Vi vil opfordre ALLE der har lyst til, at deltage, til at møde op; det starter kl. 18.
De der deltager regelmæssigt har ikke set nogen nye deltagere i år og er derfor uforstående overfor, at der nogen der ikke føler sig velkomne.

Med venlig hilsen
Morild Borgerforening