Morild-logo

Reklame-blok

Følg os på Facebook og få de seneste nyheder....
horshauge.dk - Morildbogen

Referat af generalforsamling d. 3-6-2015

Generalforsamling 2015
Fremmødte ialt: 13 personer til stede


1. Jørn Andersen blev valgt til dirigent

2. Formandens beretning:

Der er 47 husstande der er medlem af borgerforeningen.

Der blev afholdt sct. Hans bål.

Der blev afholdt marked og Morild fest, der var 63 pers. til spisning og der blev solgt 154 meter til kræmmere.

Dameaftnerne har kørt hele vinteren som sædvanligt.

Der blev lavet juledekorationer til byens pensionister, der er pt. 11 stk.

Julefrokosten havde deltagelse af 32 personer, 26 voksne og 6 børn.

Der blev arrangeret en bowlingtur i marts, tilslutningen var ikke stor, men os der var afsted havde en hyggelig aften.

Der er blevet holdt info-møde i festudvalget for at få nogle nye kræfter og ideer, men dersværre mødte der ikke nogen op.

På trods af vejret er vi gået i gang med at grille om onsdagen, mød op og få en hyggelig aften.

Bestyrelsen har søgt om en hjertestarter ved Tryg fonden, men det blev afslået.

Græsslåningen er blevet sat i system, de går i gang når der er skaffet et nyt batteri til havetraktoren.

Bente og Martin har været til møde hos kommunen og høre om muligheden om at søge penge ved en landsbypulje, der kunne give bidrag til fx maling og lign. til renovering.

Der er købt gyngestativ og skilte til legepladsen.

Der er blevet talt med kommunen om at nedrive Klarupvej 233, men pt. kan de ikke lokalisere ejeren, men de vil se på sagen.

Der er uddelt en seddel, hvor borgerne i Morild by opfordres til at holde deres fortov rent for ukrudt og klippe hæk, så byen kunne se lidt pænere ud.

Tilflyttere til byen modtager 1 års medlemskab af borgerforeningen i stedet for den sædvanlige blomst.

3. Beretning fra kasserer Bente Jensen:

Borgerforeningen har et underskud på 1523,- det er pga investeringer i skur og grill. Saldo er 16.800,-

Festkontoen har betalt gyngestativet, men der skal helst være 70-80 personer til spisning, for at det giver overskud, vi håber på større tilslutning i 2015. Saldoen er 49.000,-

4. Kontingent fastholdes på 50 kr. for enlige / 100 kr. pr. husstand

Beløbet kan indsættes på Reg.nr. 7428 kontonr. 1025408

Husk adresse ved indbetaling.

Eller betales direkte til Bente Jensen, Morildvej 340, senest d. 15/7-2015

5. Der var ingen indkomne forslag

6. Der blev genvalg til Bente Jensen som kasserer og Lena Grøn som sekretær.

7. Der blev vedtaget at ændre vedtægterne således at der er 1 suppleant i stedet for 2, da Allan Nielsen har valgt ikke at genopstille. Birte Christensen blev genvalgt som eneste suppleant.

8. Stig Nørgaard blev valgt som revisor
9. Annette Christensen blev valgt som revisor-suppleant

10. Bestyrelsen snakker med Allan Nielsen, der er trådt ud af bestyrelsen mht. at gøre facebook siden åben eller skifte admins.