Morild-logo

Reklame-blok

Følg os på Facebook og få de seneste nyheder....
horshauge.dk - Morildbogen

Referat fra generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling 2014
Referat af generalforsamling 4/6-2014

1. Martin Christensen blev valgt til dirigent

2. Formandens beretning:

- Sankt Hans aften 2013 havde en del fremmødte, der blev grillet først og bålet blev tændt kl. 19. Derefter var der snobrødsdej til interesserede.
- Til Morild Marked var der 70 til spisning, lidt bedre end sidste år.  Dameaftnerne gik i gang i september, med godt fremmøde.
- Vi havde en hyggelig aften i Hjørring Bowlingcenter, hvor vi fik lækker buffet efterfulgt af en times bowling.
- Som sædvanlig blev der lavet juledekorationer til byens pensionister, og ved samme lejlighed blev der hentet et juletræ, der blev sat op på byens torv.
- Der var en smuk gospelkoncert i kirken, hvor vi varmede glögg og æbleskiver til de fremmødte, det var en stor succes.
- Til julefrokosten var der kun tilmeldt 25 voksne og 5 børn, det blev dog en god aften, trods det lille fremmøde.
- Der var arrangeret en tur til Tannishus, men desværre kom der ingen tilmeldinger, så den blev aflyst.

3. Beretning fra kasserer Bente Jensen:

- Der er 48 medlemmer af Morild Borgerforening, 2 mere end sidste år
- 2014 gav et lille underskud pga. store investeringer, bla. Havetraktor buskrydder samtarked gav et overskud 5 nye borde.
- Morild Marked havde et overskud på 5785,53, efter at der var købt en pølserister

4. Kontingent fastholdes på 50 kr. for enlige / 100 kr. pr. Husstand
Beløbet kan indsættes på Reg.nr. 7428 kontonr. 1025408
Husk adresse ved indbetaling.
Eller betales direkte til Bente Jensen, Morildvej 340

5. Indkomne forslag

- Der blev stillet forslag om, at man skulle undersøge mulighederne for at få en hjertestarter. Martin Christensen vil undersøge ved Trygfonden hvad det koster, samt evt. omkostninger og vedligeholdelse.

- Der blev foreslået at Borgerforeningen køber et stålskur der bliver stillet op på petanque-banen, der ikke har været i brug i flere år, til baren og skilte mm. der bliver brugt når der holdes marked, samt til havetraktoren. Det blev enstemmigt vedtaget. Stig Nørgaard og Martin Christensen undersøger markedet og melder tilbage til bestyrelsen. Opsættes ved fælles hjælp en onsdag aften efter grilning.

- Der blev stillet forslag om at borgerforeningen skulle være vært ved 2 pølser og 2 brød samt en øl/vand, for at der er flere der har lyst til at komme til grillaften om onsdagen. Det blev enstemmigt vedtaget. Så mød op onsdag d. 6. august kl. 18.00 og vær med!

- Der blev foreslået at købe nogle løbehjul/kængurustænger mm til børnene, men der var bekymring for at det ville blive ødelagt eller stjålet. Indtil videre ser vi tiden an og ser om der kommer flere deltagere om onsdagen, og så tages det op igen.

- Der blev aftalt at lave en turnus-ordning mht. at slå græsset så byen kan tage sig bedre ud, den blev lavet tirsdag d. 10/6, med få deltagere, så har du lyst til at hjælpe en gang imellem med at slå rabatten, kontakt Thomas Helledie, Rævmosevej 5, der er brug for flere hænder!

6. Der blev genvalg til René Jensen, Thomas Helledie og Martin Christensen.

7. Der blev genvalgt 2 suppleanter : Allan Nielsen og Birte Christensen.

8. Stig Nørgaard blev valgt som revisor

9. Annette blev valgt som revisor-suppleant

10. HUSK : Flag og flagstænger er kun gratis for medlemmer af Morild Borgerforening. Ellers er prisen:

Leje af flagstænger : 25 kr. pr. stang
Flagallé i hele byen 200 kr.

• Flaghuller skal repareres, Thomas får fat i rør til hullerne, de tjekkes når græsset er blevet slået, marker evt. med maling på vejen, så de er nemmere at finde.

Find os på facebook http://www.facebook.com/morildborgerforening