Morild-logo

Reklame-blok

Følg os på Facebook og få de seneste nyheder....
horshauge.dk - Morildbogen

Generalforsamling 2013 - referat

Morild borgerforening - Generalforsamling 2013
 

Referat af Generalforsamling i Morild Borgerforening d. 6/6-2013


Til stede var 14 personer

1. Kim Grøn blev valgt som dirigent.
2. Thomas Nielsen aflagde beretning om året der var gået:
- Sankt Hans aften var der mange fremmødte og vejret var godt.
- Morild Marked gik godt med mange besøgende og vejret var dejligt. Desværre var der kun ca. 55 personer til spisning om aftenen, en ret stor nedgang.
- Dameaftenerne startede d. 3. oktober og var en succes som sædvanlig.
- Juledekorationerne til de ældre i Morild blev lavet på Sr. Klarupvej, imens var herrerne oppe ved Jette og Finn og hente årets juletræ.
- Der er kommet nyt festudvalg for , at få lidt nye idéer til hvordan man evt. kunne få en større opbakning blandt byens borgere.
- Der er p.t. 43 husstande med i borgerforeningen.
- Der er modtaget 3500 kr. i tilskud fra kommunen, de bliver brugt på et gyngestativ - Vestskoven kontaktes.

3. Bente Jensen fremlagde regnskabet som blev godtkendt uden bemærkninger.
- Der er blevet købt 20 nye flag og lyskæder til juletræet.

4. Der belv vedtaget, at bibeholde kontingentet på 100 kr. pr. husstand/50 kr. for enlige.

5. Indkomne forslag:
- Søge om hjertestarter hos Trygfonden (Martin Christensen og Thomas Nielsen)
- Blomsterkummer (Kim Grøn og Stig Kristensen kontakter kommunen)
- Køb af plænetraktor vedtaget (til slåning af grøfter m.m.)

ALLE er velkomne til at give en hånd med i forbindelse med, at gøre Morild smukkere, kontakt bestyrelsen hvis du har mulighed for, at slå græsset/eller vande evt. blomster et par gange om året.

6. Åse Jensen gik ud af bestyrelsen og Lena Grøn blev valgt.
7. Birthe Christensen og Allan Nielsen blev valgt som suppleanter.
8. Kirsten Larsen belv genvalgt til revisor.
9. Johnny Thomsen blev genvalgt til revisor-suppleant.
10. Evt:
- Der bliver købt ny hængelås med 7 nøgler til skuret, da der er mange nøgler der er blevet væk til nuværende lås.
- Der blev vedtaget, at oprette en facebookside for Morild by (Kim Grøn og Stig Nørgaard Kristensen)

OPFORDRING TIL MEDLEMSKAB AF MORILDBORGERFORENING:


Hvad kan du/I få ud af at være med i Morild Borgerforening?

- Juletræsbelysning i December måned
- Flag i byen ved særlige lejligheder f.eks. konfirmation, bryllup, dåb mm.
- Juledekorationer til byens ældre borgere.
- Mulighed for, at deltage i: Grillaftener / Dame/Herre-aftener / Julefrokost / Diverse arrangementer

Prisen er kun 100 kr. pr. husstand eller 50 kr. for enlige.

Her er hvad borgerforeningen har købt det sidste år:

- Der er købt plænetraktor og buskrydder til forskønnelse af byen.
- Der bliver arbejdet på, at få sat blomsterkummer op ved indfaldsvejene til Morild
- Flag og flagstæner bliver løbende udskiftet.
- Der arbejdes på, at få et gyngestativ stillet op på legepladsen
- Fodboldmål og læderbolde blev købt sidste sommer.

Sådan gør du/I når I melder jer ind (- flere muligheder!...)
1. Betal via netbank til reg.nr. 7428 kontonr. 1025408
(husk adressen ved indbetaling og helst inden 1. august)
2. Betal direkte hos Bente Jensen, Morildvej 340
3. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid besøge alle husstande, hvor man har mulighed for, at melde sig ind og betale kontant.

HUSK-HUSK-HUSK - DATOEN FOR MORILD MARKED & FEST 2013!


Igen i år arrangerer festudvalget en fantastisk dag d. 17. august med marked og fest i teltet om aftenen.
MØD OP OG STØT MORILD MARKED OG DELTAG I ÅRETS FEST!