Morild-logo

Reklame-blok

Følg os på Facebook og få de seneste nyheder....
horshauge.dk - Morildbogen

Generalforsamling 2013 - indkaldelse

generalforsamling-2013-morild-borgerforening

Generalforsamling i Morild borgerforening

Torsdag den 6. juni 2013 kl. 19 på Morild Hedevej (legepladsen)
i tilfælde af dårligt vejr afholdes generalforsamlingen på Sdr. Klarupvej 29

Dagsorden indeholder følgende punkter ifølge paragraf 6 i vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning ved Thomas Nielsen.
3. Kasseren fremlægger revideret regnskab ved Bente Jensen.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemer til bestyrelsen.
På valg er: Bente Jensen ønsker genvalg og Åse Jensen ønsker ikke genvalg
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt
senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle foreningens medlemmer med ægtefæller,
således at par har 2 stemmer og enlige har 1 stemme,
dog kun til de fremmødte medlemmer fra husstanden kan afgive stemme
(ifølge paragraf 6 i vedtægterne for Morild borgerforening)

Evt. forslag afleveres i postkassen
hos formanden Thomas Nielsen, Rævmosevej 5, Morild.

Hvis der er borgere, som ikke er medlem,men ønsker et medlemskab,kan dette
gøres ved henvendelse til Bente Jensen Morildvej 340 tlf. 60898140

Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage.

Alle er velkommen

Med venlig hilsen
Morild borgerforening