Morild-logo

Reklame-blok

Følg os på Facebook og få de seneste nyheder....
horshauge.dk - Morildbogen

Generalforsamling 2012 - indkaldelse

Generalforsamling
Generalforsamling i Morild borgerforening

Onsdag den 6. juni 2012 på Sdr. Klarupvej 29.

Dagsordenen indeholder følgende punkter ifølge paragraf 6 i vedtægterne.

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning ved Thomas Nielsen.

3: Kasseren fremlægger revideret regnskab ved Bente Jensen.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Indkomne forslag.

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen.På valg er Martin Christensen, Rene Jensen og Thomas Nielsen

7: Valg af 2 suppleanter.

8: Valg af revisor.

9: Valg af revisorsuppleant.

10: Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt senest 5 dagefør generalforsamlingen.

Stemmeret har alle foreningens medlemmer med ægtefæller, således at par har 2 stemmerog enlige har 1 stemme, dog kun de fremmødte medlemmer fra husstanden kan afgivestemme ( ifølge paragraf 6 i vedtægterne for Morild borgerforening).

Evt. forslag afleveres i postkassen hos formanden Thomas Nielsen Rævmosevej 5, Morild.
Hvis der er borgere, som ikke er medlem, men ønsker et medlemskab, kan dette gøres ved henvendelse til Bente Jensen Morildvej 340, tlf. 60898140

Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage.

Venlig hilsen
Morild borgerforening

Alle er velkommen